Dotační poradenství pro členy AVO

Pomůžeme Vám získat prostředky z EU fondů na výzkum a vývoj.

  • OVĚŘÍME přijatelnost Vašeho záměru a NAVRHNEME optimalizaci pro splnění podmínek
  • PŘIPRAVÍME logický rámec projektu
  • PŘESVĚDČÍME o potenciálu, kterou programy nabízejí, Vaše obchodní partnery
  • ZPRACUJEME kompletní podklady či vybrané části dokumentace projektu
  • PROVEDEME Vás a Vaše spoluřešitele přípravou projektu

Více se o nabídce dozvíte v přiložené brožuře

Kategorie Blog.