Internacionalizace platformy AVO

Projekt Internacionalizace platformy AVO, podpořený MPO z OP PIK Spolupráce – Technologické platformy, umožní diskutovat nové směry a možnosti pro aplikovaný výzkum.

Kategorie Projekty.