Stroj SILKOT® na údržbu asfaltových vozovek. Tento stroj opravuje výtluky a jiné poruchy asfaltových vozovek. Základní myšlenka je využití odfrézovaného recyklátu. Recyklát a opravovaná vozovka má přibližně stejně starý asfalt s podobnou křivkou zrnitosti. Základ našeho patentu je v nahřání recyklátu na 150 -160°C aniž se spálí starý asfalt.
Jelikož stroj využívá pouze LPG, elektřinu a recyklát, jsou velice nízké náklady a rychlá oprava. Stroj se zaškolenou tříčlennou posádkou je schopný opravit 90 -100 m2 za směnu. Opravené místo vydrží minimálně 3 roky včetně studených zimních období. Stroj lze využívat i v zimně.  Využívá levného recyklátu. Je plně soběstačný. Tyto výhody z něj dělají nejlepší a nejvýhodnější stroj na údržbu asfaltových vozovek.

Nutné také podotknout, že stroj Silkot Blue a Silkot Smart je český výrobek a firma Silkot servis s.r.o., jež je jeho výrobce a prodejce, drží celosvětový patent na technologii používanou v tomto unikátním stroji. O stroje Silkot je projeven i velký zájem ze zahraničí.