Základní parametry stroje a technologie SILKOT blue                         

 

 1. Slouží k údržbě komunikací, oprava výtluků a jiných poruch asfaltových vozovek.
 2. Opravy lze provádět i v zimním období. Doporučená nejnižší teplota je -5°C. Při nižších teplotách je oprava méně ekonomická.
 1. Stroj mohou obsluhovat 2 nebo 3 lidé.
 2. Obsluha je schopna za jednu směnu opravit 60-70m² vozovky.
 3. Stroj zpracovává frézovaný recyklát (horní vrstva frézované vozovky).
 4. Recyklát je nahříván v nahřívacím boxu se šesti komorami, které jsou samostatně ovládané.
 5. Při vyprázdnění jedné komory se dá tato vypnout, nebo doplnit recyklátem a dále nahřívat. Dochází k úspoře plynu LPG.
 6. Vozovka je nahřívána za pomoci nahřívacího čela (sálavým teplem) rozměr čela 1,8×2,4m. Při menší opravě lze používat jen polovinu čela.
 7. Nahřívací zásobník i nahřívací čelo využívá plyn LPG.
 8. Plyn LPG se tankuje pouze jedním tankovacím ventilem.
 9. Na jedno natankování se dá doplnit až 500 litrů plynu do dvou 250l nádrží.
 10. K přeměně tekutého plynu LPG na plynný je využíván speciální plynový výparník na 230V. Tím dochází ke 100% zplynování a plyn nemůže zamrznout.
 1. Stroj pracuje na napětí 230V, které dodává elektrocentrála, která je součástí stroje.
 2. Objem nahřívacího zásobníku na recyklát je 1,65m3.
 3. Váha stroje bez náplní a vibračního válce je 4220kg.
 4. Váha stroje včetně náplní a vibračního válce je 8200kg.
 5. Rozměry stroje délka 5236mm, šířka 2270mm, výška 2659mm.