Technické parametry stroje Silkot Blue – stroje určeného ke zpracování a znovuvyužití recyklátu, odpadu při celoplošném frézování asfaltových vozovek.

Stroj SILKOT na údržbu asfaltových vozovek. Tento stroj opravuje výtluky a jiné poruchy asfaltových vozovek. Základní myšlenka je využití odfrézovaného recyklátu. Recyklát a opravovaná vozovka má přibližně stejně starý asfalt s podobnou křivkou zrnitosti. Základ našeho patentu je v nahřání recyklátu na 150 -160°C aniž se spálí starý asfalt.

Jelikož stroj využívá pouze LPG, elektřinu a recyklát, jsou velice nízké náklady a rychlá oprava. Stroj se zaškolenou tříčlennou posádkou je schopný opravit  90 -100 m2 za směnu. Opravené místo vydrží minimálně 3 roky včetně studených zimních období. Stroj lze využívat i v zimně. Využívá levného recyklátu. Je plně soběstačný. Tyto výhody z něj dělají nejlepší a nejvýhodnější stroj na údržbu asfaltových vozovek.

Stroj se skládá z: 1) podvozek, nahřívacího boxu, elektrické části a plynové části

2) nahřívacího boxu, elektrické části a plynové části umístěné na snížené korbě vozidla MANN

a) Podvozek může být varianta dle požadavků zákazníka ve verzi pomalé do 40km/h a rychlé do 80km/h. Je možné ho dodat variantě nástavby na nákladní automobil.

b) Nahřívací box o objemu 1,5 m3 což odpovídá cca 3t recyklátu. Tento nahřívací box zabezpečuje unikátní technologií nahřívání recyklátu na potřebných 150-160°C, aniž by došlo k znehodnocení asfaltové části recyklátu. Box je vyhříván plynovými hořáky a správná technologie teploty je řízena přes elektrické spínače.

Videoklip o stroji

 

 

Ukázky práce – Fotogalerie Silkot Blue na samostatném přívěsu:

 

Ukázky práce – Fotogalerie Silkot Blue na nástavbě vozidla MAN: