CHARAKTERISTIKA STROJE:

Technické parametry stroje Silkot Smart– stroje určeného ke zpracování a znovuvyužití recyklátu, odpadu při celoplošném frézování asfaltových vozovek.

Stroj SILKOT na údržbu asfaltových vozovek. Tento stroj opravuje výtluky a jiné poruchy asfaltových vozovek. Základní myšlenka je využití odfrézovaného recyklátu. Recyklát a opravovaná vozovka má přibližně stejně starý asfalt s podobnou křivkou zrnitosti. Základ našeho patentu je v nahřání recyklátu na 150 -160°C aniž se spálí starý asfalt.

Jelikož stroj využívá pouze LPG, elektřinu a recyklát, jsou velice nízké náklady a rychlá oprava. Stroj se zaškolenou tříčlennou posádkou je schopný opravit  90 -100 m2 za směnu. Opravené místo vydrží minimálně 3 roky včetně studených zimních období. Stroj lze využívat i v zimně.  Využívá levného recyklátu. Je plně soběstačný. Tyto výhody z něj dělají nejlepší a nejvýhodnější stroj na údržbu asfaltových vozovek.

Stroj se skládá z: podvozek, nahřívacího boxu, elektrické části a plynové části

a) Podvozek může být varianta dle požadavků zákazníka ve verzi pomalé do 40km/h a rychlé do 80km/h.

b) Nahřívací box o objemu 1,1 m3 což odpovídá cca 2,5t recyklátu. Tento nahřívací box zabezpečuje unikátní technologií nahřívání recyklátu na potřebných 150-160°C, aniž by došlo k znehodnocení asfaltové části recyklátu. Box je vyhříván plynovými hořáky a správná technologie teploty je řízena přes elektrické spínače.

 

Video o stroji:

POPIS STROJE:

Základní a nejdůležitější součástí stroje je izolovaný ohřívací zásobník pro cca 1,1m3 recyklátu a  nahřívací panel Silkot Bair 900. Dalšími konstrukčními skupinami jsou dvounápravový podvozek se sklopným nájezdem pro válec a panel, naviják s nosnou konstrukcí pro sklápění zadního čela, plynová soustava se třemi nádržemi na LPG, elektrická soustava s baterií, nabíjecím zdrojem a ovládacími skříněmi s prvky zajišťujícími chod stroje.

Ukázky práce - fotogalerie:

 

Stroj je certifikován ministerstvem dopravy České republiky a Strojírenským zkušebním ústavem , s.p, Brno.