Předání strojů Silkot Blue a zaškolování obsluh na africkém kontinentu.

Ukázky opravených vozovek po 5 letech od provedené opravy – místní komunikace Břeclav

Podpisy smluv se zahraničními partnery z Afriky

Předání stroje na Ukrajině – Lvov (zaučení obsluhy při reálné opravě)