Popis nahřívacího panelu Silkot Smart - BAIR 900

  • Nová technologie infra-red nahřívání (kovové piliny)
  • Rozměry panelu: 1500~720~400 mm
  • Hmotnost 100 kg
  • Nízká spotřeba plynu 2kg/h (orientační kalkulace)
  • LPG
  • Elektrické zapalování
  • Nova technologie ohřevu = nižší spotřeba plynu

Mobilní zařízení pro údržbu asfaltových vozovek infra technologií – stroj SILKOT Bair 900 – využívá k jejich údržbě zcela novou technologii. Tento způsob dává opravené vozovce nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí. 

Při údržbě se využívá principu zahřátí opravovaného asfaltového povrchu vozovek na vysokou teplotu. Využití této technologie údržby je vhodné především p i oprav komunikací II. a III. třídy. Významnou předností této technologie (ve srovnání s aktuálně využívanými metodami oprav silničního svršku) je její trvanlivost a možnost kvalitní aplikace také v zimních měsících - zhruba do -7°C . Jako palivo pro technologii je použit LPG. 

Stroj SILKOT Bair 900 je technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.

Při jakékoliv činnosti stroje (v četně podmínek pro parkování) musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy vztahující se k zařízení (pro plynová, elektrická a strojní zařízení) a dále požadavky uvedené v technické dokumentaci. Obsluhu stroje smí provádět pouze proškolené a provozovatelem stroje prokazatelně určené osoby.